Verkkolaitteiden hallinta ja valvonta

Tarjoamme erilaisille verkkolaitteille kuten kytkimille, reitittimille, WLAN-tukiasemille ja vaikka palomuureille joustavan hallinta- ja valvontapalvelun. Hallinta- ja valvontapalvelu voi olla usein jäykkää prosesseihin nojailua, jossa palveluntarjoaja käyttäytyy vakaasti ennalta määritellyllä tavalla – siis täysin joustamattomasti.

Meiltä voit valita vain liiketoiminnan kannalta välttämättömimmän. Voit tarvittaessa hyödyntää pelkkää valvontaamme, jolloin ohjaamme hälytykset sovittuun osoitteeseen. Mikäli haluat hallinnan, varmistamme senkin sujuvan käyttöoton ohella. Tietoturva, raportointi ja mittaus sisältyvät palveluihimme aina automaattisesti - sovitun mukaisesti.

 • Mini-page vhs

  vhv

  Hallinta

  Kattavan palvelukokonaisuuden muodostavat ITIL-termistöstä tutut häiriö-, herätteiden-, ongelman- ja pääsynhallinta sekä palvelupyyntö- ja standardimuutosprosessit. Mikäli ITIL-termit eivät ole tuttuja, tarkoittaa edellinen lista sitä, että me hoidamme asiat. Jos ilmenee vika, valvontahälytys tai tarve uudelle konfiguraatiolle – tartumme toimeen tarvittaessa mihin kellonaikaan tahansa vuoden jokaisena päivänä, sovittujen vaste- ja ratkaisuaikojen puitteissa.

  Valvonta

  Valvonnan avulla keräämme tietoa verkkolaitteista ja saamme valvontahälytyksen ennen kuin vahinko on jo sattunut. Yksinkertainen esimerkki on yhteyden valvonta. Hälytys voidaan asettaa tapahtuvaksi, kun tietoliikenneyhteydessä havaitaan häiriö. Herätteen saatuamme suoritamme ehkäisevät toimenpiteet ennen kuin häiriö aiheuttaa ongelmia, tai käynnistämme välittömästi korjaustoimenpiteet vuorokaudenajasta riippumatta.

  Tarvitsemiesi palveluiden määrittely lähtee siitä liiketoimintasi ymmärtämisestä. Tarpeidesi kartoituksessa tukenasi on asiantuntijoidemme osaaminen ja kokemus.

  Valvontajärjestelmän toiminnasta vastaa vuorokauden ympäri toiminnassa oleva Palvelutuotantokeskus (SOC).

  Valvontaohjelmisto kerää reaaliaikaista tila- ja statustietoa kohteista, esimerkiksi:

  Verkkoyhteyksien reaaliaikainen tilatieto
  Laitteiden prosessorin käyttöaste
  ja muistinkulutus
  Reititysprotokollien statustiedot
  Erilaiset hälytykset palomuureista ja IDS/IPS-laitteista

  Lisäksi keräämme lukuisan joukon tietoa laitteiden lokeista joita voimme analysoida keskitetysti. Tämä mahdollistaa monimutkaistenkin verkko-ongelmien nopean selvittämisen.


  Kaipaatko lisätietoa?

  Kaipaatko lisätietoa?  Jatkuvuus

  Jatkuvuus-palvelumme mahdollistaa kriittisten yhteyksien palauttamisen suunnitellusti ennakoimattomista häiriötilanteista, jotka voisivat vaarantaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Tarjontaamme sisältyvät varmistetut yhteydet, palautuksentestaukset sekä jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmat.

  Varmistukset

  Varmistettu tieto estää ikävät yllätykset, esimerkiksi laiterikosta johtuen. Konfiguraatiotietojen varmuuskopiointi onnistuu varmistuskapasiteettipalvelullamme tai omalla järjestelmälläsi. Määrittelemme yhdessä aikataulun ja suunnitelman, joiden perusteella etenemme. Tuotantovaiheessa valvomme, että varmistukset onnistuvat.

  Palautukset

  Tarve tietojen tai järjestelmien palautukseen voi johtua monesta syystä. Tietoja häviää, kun ihmisille sattuu virheitä tai laite ei enää jaksa. Palautamme ennalta sovittujen käytäntöjen mukaisesti tuhoutuneet tiedot joko tilanteen vaatimalla tavalla tai erillisen jatkuvuussuunnitelman mukaisesti – jos sellainen on laadittu.

  Jatkuvuus- ja valmiussuunitelmat

  Tietojärjestelmien jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmiin erikoistuneet asiantuntijamme auttavat yritystäsi tarvittavien käytäntöjen luomisessa. Luomme suunnitelmat aina asiakkaan liiketoimintatarpeiden mukaisesti. Testimme varmistavat, että käytännöt myös toimivat, kuten kuuluu. Nukut yösi rauhassa.


  Kaipaatko lisätietoa?

  Kaipaatko lisätietoa?  Tietoturva

  Määritelty tietoturvataso

  Noudatamme aina asiakkaan kanssa määriteltyä tietoturvatasoa. Näin tuemme osaltamme asiakkaan liiketoimintaa ja täytämme sille asetetut vaatimukset. Olennaisinta on jo suunnitteluvaiheessa määritellä ne uhat, joita vastaan halutaan suojautua sekä sopia selkeät toimintatavat niin muutosten hyväksynnästä kun poikkeuksien eskaloinneista.

  Tarvittaessa tietoturvaa voidaan parantaa korkean käytettävyyden palveluillamme, lue lisää täältä

  Jatkuva seuranta

  Seuraamme verkossa tapahtuvia uhkia vuorokauden ympäri. Toimimme tiiviissä yhteistyössä eri teleoperaattorien, viranomaisten ja esimerkiksi CERT-FI:n kanssa. Sekä väärinkäytöstapauksissa, että ylläpitääksemme jatkuvaa tilannekuvaa.

  Oiva lisäpalvelu tieototurvaa on luonnollisesti Nebulan Palomuuripalvelu, johon on liitettävissä myös IDS-ratkaisut.

  Parhaat käytännöt

  Noudatamme toiminnassamme alan parhaita käytäntöjä, oli kyseessä laite- tai sovellusvalmistajan suositus tai prosessikehys kuten ITIL tai CoBIT.

  Toiminnan kehittäminen

  Kehitämme jatkuvasti toimintaamme arvioimalla, kuinka voisimme olla huomenna parempia. Yritämme oppia niin onnistumisista, kuin virheistämmekin. Jatkuvaa oppimisprosessiamme noudattaa ITIL:in seitsemänportaista jatkuvan parantamisen mallia.


  Kaipaatko lisätietoa?

  Kaipaatko lisätietoa?  Transitio

  Transitio palveluihin sisältyvät tuotettavat projektit, muutoshallinta ja muutokset, julkaisun- ja käyttöönotonhallinta, omaisuuden- ja konfiguraationhallinta sekä dokumentaatio ja tietämyksenhallinta.

  Projekteissa tarkoituksena on muuttaa tai parantaa palvelun kohdeympäristön toimintaa. Projektit sisältävät projektin hallinnallisia tehtäviä, kuten projektipäällikön, raportoinnin, resursoinnin sekä muita mahdollisia tehtäviä projektin tyypistä riippuen. Alan parhaisiin standardeihin pohjautuva projektimallimme sekä tiivis yhteistyö kanssasi takaavat, että projektit tuottavat juuri sen mitä tarvitset.

  Muutoshallinnassa suunnittelemme muutokset järjestelmääsi riskit huomioiden. Näin muutoksista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

  Julkaisun- ja käyttöönotonhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltu ja hyväksytty muutos toteutetaan siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähäistä haittaa palvelun käyttäjille. Prosessi rakentaa, testaa ja ottaa käyttöön uusia ja muuttuneita palveluita. Tämä onnistuu hyödyntämällä muutoshallinnassa suunnitteltuja muutospyyntöjä. Hyödynnämme seuraavia vaiheita riippuen kokonaisuuden laajuudesta: suunnittelu, valmistelut, testaus, julkaisun luonti, käyttöönoton suunnittelu, käyttöönotto, tarkistus ja katselmointi.

  Omaisuuden- ja konfiguraationhallinta tuottaa ja ylläpitää ajantasaista tietoa kaikista palvelun rakenneyksiköistä (CI) ja niiden konfiguraatiosta. Rakenneyksiköitä ovat esimerkiksi palvelin, levyjärjestelmä sekä niihin liitetyt komponentit.

  Dokumentaatio ja tietämyksenhallinnan tarkoituksena on ylläpitää ajantasaista ja laadukasta dokumentaatiota ja tietämyksenhallintaa palvelusta ja sen tuottamisesta.


  Kaipaatko lisätietoa?

  Kaipaatko lisätietoa? • Palvelupisteessämme et puhu seinille

  Palvelupiste

  Palveluita koskevissa yhteydenotoissa Asiakasta palvelee Nebulan luotettava, osaava, kotimainen ja tehokas palvelupiste, joka toimii keskitettynä yhteydenottopisteenä (SPOC) kaikissa palveluihin liittyvissä asioissa. Palvelupisteemme avulla asiat ratkeavat jo ensimmäisellä puhelinsoitolla oli kyse ongelmasta tietoverkkoyhteyksissä tai sähköpostissa.